20161009

μπορεί μιά πρόσοψη να τραγουδάει;

Valéry on architecture and music:

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: :- Οι τέχνες, όμως για τις οποίες μιλούμε, χρωστούν, αντίθετα, να γεννήσουν μέσα μας, με τους αριθμούς και με τις μαθηματικές σχέσειε, όχι ένα μύθο, αλλά την κρυφήν εκείνη δύναμη που φτιάχνει όλους τους μύθους. Ανυψώνουν την ψυχή σε τόνο δημιουργικό και την κάνουν ηχηρή και γόνιμη. Στην υλκή και αγνήν αυτήν αρμονία που της μεταδίνουν, αποκρίνεται αυτή με ανξάντλητην αφθονία εξηγήσεων και μύθων που σχηματίζει χωρίε προσπάθεια῾ και για την ακατανίκητην αυτή συγκίνηση που της επιβάλλουν τα υπολογισμένα σχήμετα και τα διαστήματα τα σωστά, δημιουργεί ατέλειωτες φανταστικές αιτίες όπου την κάνουν να ζει χίλιες ζωές καπληκτικά γρήγορες και συγχωνεμένες τη μιά μεσ᾽ στην άλλη. 

ΦΑΙΔΡΟΣ: - Ούτε η ζωγραφική, ούτε η ποίηση δεν έχουν τέτοια αρετή.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ¨ -  ....    ....Αλλά η μουσική και η αρχιτεκτονική μας κάνουν να σκεφτούμε ολωσδιόλου άλλα πράγματα από αυτές τις ίδιες᾽ βρίσκονται στη μέση του κόσμου τοὐτου σα μνημεία ενός κόσμου άλλου᾽ ή καλύτερα, σαν τα σκόρπια εδώ κι εκεί παραδείγματα μιας κατασκευής και μιάς διάρκειας, που δεν ανήκουν στα πραγματικά όντα, αλλά στις μορφές και σους νόμους....     ....

ΦΑΙΔΡΟΣ: - ....     .... Πώς το άγαλμα μας κάνει να σκεφτόμαστε ίσα ίσα το άγαλμα και μόνο, αλλά πως η μουσική δε μας αναγκάζει να στοχαζόμαστε τη μουσική την ίδια, ούτε μια οικοδομή την άλλη; Έτσι μόνο -αν έχεις δίκιο- μπορεί μια πρόσοψη να τραγουδάει. ....     ....
....     ....

ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Τί είπαμε; Το κοινό στοιχείο  που έχουν οι δύο τέχνες είναι πως επιβάλλουν στην πέτρα, και μεταδίνουν στον αέρα, νοητές μορφές᾽ πως δε μιμούνται παρά όσο το δυνατό λιγότερο.


σελίδα 58, 59, 60...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home